Dne 12.3.2020 je bila sprejeta Odredba o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije. V primeru izrednih in neizogibnih okoliščin imajo potrošniki skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot) določene pravice.

Potrebno je poudariti, da ZVPot ureja le pravice potrošnikov v primeru sklenitve pogodbe o paketnem potovanju (pogodbe o turističnem paketu).  V kolikor se turistični paket zagotovi na podlagi ločenih pogodb, se  za pogodbo o paketnem potovanju štejejo vse pogodbe, ki zajemajo potovalne storitve, vključene v turistični paket. Vendar pa se omenjeni zakon ne uporablja za turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki trajajo manj kot 24 ur in ne vključujejo prenočevanja, za turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, ki so ponujeni ali izvedeni občasno na nepridobitni osnovi samo za zaključene skupine potrošnikov ter za turistične pakete in povezane potovalne aranžmaje, kupljene na podlagi okvirne pogodbe za organiziranje poslovnih potovanj med podjetjem in drugo fizično ali pravno osebo, ki deluje za namene, povezane z njegovo pridobitno dejavnostjo (trgovsko, poslovno, obrtno ali poklicno dejavnostjo).

Potrošnik lahko kadarkoli pred začetkom turističnega paketa odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, vendar pa običajno pogodbe o paketnem potovanju in k tem pripadajoči splošni pogoji določajo višino primerne odstopnine, ki jo mora potrošnik plačati v takšnem primeru. Višina odstopnine je odvisna od števila dni, ki jih je še ostalo do začetka potovanja. Drugače pa je v primeru, ko se pred začetkom potovanja v kraju potovanja ali v neposredni bližini pojavijo neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na izvedbo turističnega paketa, ali neizogibne in izredne okoliščine, ki bistveno vplivajo na prevoz potrošnika v kraj potovanja. V takšnem primeru lahko potrošnik od pogodbe o paketnem potovanju odstopi in je upravičen do povračila vseh plačil brez plačila kakršne koli odstopnine. Vendar v tem primeru potrošnik nima pravice zahtevati povrnitve škode. Gre za okoliščine, ki so nepredvidljive in se jim ni moč izogniti, torej je takšna okoliščina tudi razglasitev epidemije nalezljive bolezni v krajih potovanja oziroma neposredni bližini, saj je stopnja tveganja za varnost in zdravje ljudi v takšnih krajih velika. Četudi so v splošnih pogojih ali pogodbi o paketnem potovanju morda določbe, ki bi izključevale takšno pravico potrošnika, so te določbe nične, saj je povzeta določba kogentna (prisilna). V primeru odstopa od pogodbe mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, potrošniku vrniti vsa opravljena plačila.

Na drugi strani lahko tudi organizator potovanja odstopi od pogodbe o paketnem potovanju, če zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ne more izpolniti pogodbe o paketnem potovanju in o odstopu od pogodbe obvesti potrošnika pred začetkom turističnega paketa brez nepotrebnega odlašanja. Tudi v tem primeru mora organizator potovanja potrošniku vrniti vsa plačila, ni pa mu potrebno povrniti škode.

Avtorica: Katja Jošar