Odvetniško delo se v grobem deli na naslednja temeljna pravna področja:

  • civilno pravo
  • gospodarsko pravo
  • kazensko pravo
  • upravno pravo
  • delovno pravo in pravo socialne varnosti
  • ustavno pravo

Znanje in številne izkušnje imamo na vseh navedenih področjih. Zato strankam (pravnim in fizičnim osebam) celostno svetujemo v vseh njihovih zahtevnih ali manj zahtevnih primerih.

Strankam svetujemo in jih zastopamo pri urejanju izvensodnih zadev ter v postopkih pred sodišči in drugimi državnimi organi ali institucijami.